Proiectele pentru autorizare

Share Button

5. Proiectele pentru autorizare

Procedura privind obţinerea autorizării executării sau desfiinţării construcţiilor, se găseşte reglementată în Legea  nr. 50/1991  privind autorizarea executării construcţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în  Normele metodologice  de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul  nr. 839/2009. La art.7, alin 1, găsim documentaţia pentru obtinerea Autorizatiei de Construire / Desfiinţare. La litera “c” a aceluiaşi articol găsim Documentaţia Tehnica (D.T.) care în mod concret cuprinde:

  • Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţie (D.T.A.C, denumită anterior P.A.C)
  • Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare (D.T.A.D / P.A.D)
  • Proiectul pentru organizarea executării lucrărilor de construcţie (D.T.O.E / P.O.E).

De la caz la caz, D.T. poate diferi, rolul esenţial al acestui document este de a impune obligaţia de a executa lucrările de construcţie cu maximă responsabilitate.

Proiectele pentru autorizare se realizează pe baza proiectelor tehnice ce trebuie să fie elaborate conform legilor în vigoare, numai de firme specializate sau persoane autorizate cu studii superioare în domeniul arhitecturii sau construcţiilor. La anexa nr.1 a legii nr.50/1991 apare obligativitatea ca fiecare planşă a proiectului tehnic pentru emiterea D.T.A.C sau D.T.A.D să conţină un cartuş care să conţină informaţii minime de identificare cu privire la investitor, la proiectant sau la proiect. Aceste informaţii trebuie să fie conforme cu anexa nr.5 din normele metodologice de aplicare a legii mai sus menţionate.

Putem întâlni situaţia în care, fie înainte de începerea lucrărilor, fie pe parcursul executării lor, apare obligativitatea modificării soluţiilor tehnice din proiectul ce a fost autorizat. Pentru a ieşi din impas, beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect este obligat, în primul rând, să nu înceapă sau să oprească lucrările de execuţie. Apoi să solicite o nouă Autorizaţie de Construire care să cuprindă foarte clar modificările din proiect prin documentaţii scrise şi planşe, astfel încât proiectul modificat să corespundă cu documentaţiile de urbanism aprobate.

Se pot face modificări ale soluţiilor tehnice din proiect fără a avea nevoie de o nouă Autorizaţie de Construire în cazurile când:

  • nu se modifică funcţiunea prevăzută în autorizarea iniţială; nu se încalcă Codul Civil;
  • nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime, aliniament, aspectul construcţiei);
  • nu sunt afectate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate;
  • nu sunt încălcate normele cu privire la securitatea la incendiu.