Avize necesare autorizării

3. Avize necesare autorizarii

După ce ai stabilit împreună cu arhitectul toate detaliile legate de proiect şi ai deja Certificatul de Urbanism e nevoie de Autorizaţia de Construire, pentru a putea începe efectiv ridicarea casei. Pentru acest din urmă document, este nevoie de a obţine avizele şi acordurile care au fost solicitate în Certificatul de Urbanism.

In primul rand, vor fi avizele pentru utilitati, numite si avize de amplasament:

 • Avizul privind alimentarea cu energie electrică
 • Aviz pentru alimentare cu apă şi canalizare
 • Aviz pentru gaze naturale
 • alte avize privind retelele, in functie de fiecare situatie in parte

În afara celor menţionate mai sus, în funcţie de tipul constructiei,  se pot solicita şi alte avize, cum ar fi:

 • Avizul de Mediu
 • Avizul de la Apele Române
 • Avizul Sănătatea populației
 • Avizul privind prevenirea și stingerea incendiilor
 • Aviz de apărare civilă
 • Aviz de la Poliţia Română

Avizele privind retelele enumerate mai sus, se obţin direct de la furnizorii de utilităţi, celelalte de la autorităţile locale.

Pentru obţinerea avizelor este nevoie de o serie de documente în original sau în copie:

 • Certificatul de Urbanism
 • Plan de încadrare în zonă
 • Plan de situaţie
 • Memoriu tehnic
 • Actul de proprietate
 • Actul de intabulare
 • Carte identitate sau acte firma