Proiect Autorizatie de Construire (DTAC)

6. Proiect Autorizatie de Construire (DTAC)

Alături de Certificatul de Urbanism precum şi de avizele şi acordurile emise de autorităţile locale, acest proiect este un element important pentru finalizarea documentaţiei tehnice. El este necesar pentru autorizarea tuturor lucrărilor de construire, care pot fi atât construcţii noi, cât şi modificări ale construcţiilor existente prin extindere, mansardare, supraetajare, etc. Are în componenţă două secţiuni : partea scrisă şi partea cu desene.

I. Piese scrise :

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor – conţine numele şi semnăturile în clar ale celor care s- au ocupat de elaborarea proiectului, precum şi partea de răspundere a fiecăruia.

2. Memoriul – cuprinde mai multe secţiuni:
a) Date generale, care ne oferă informaţii cu privire la descrierea tipului de lucrări, amplasament;
b) Memoriile specifice ne descriu lucrările de arhitectură, structură, instalaţii, dotări tehnologice, amenajări exterioare;
c) Date tehnice specifice investiţiei: diversele tipuri de suprafeţe luate în calcul, volumul construcţiei, regimul de înălţime, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului.
d) Devizul general al lucrărilor

II. Piese desenate:

1.Planuri generale

a) Plan de încadrare în teritoriu, conţine planşa pe suport topografic, vizată de Oficiul de Cadastru, la una din scările:1:10.000, 1:5000, 1:2000 sau 1:1000, după caz;

b) Plan de situaţie care conţine planşa pe suport topografic, cu viza Oficiului de Cadastru, cu amplasarea obiectivelor la scara 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, după caz. El trebuie să evidenţieze :
– parcela cadastrală pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism;
– amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine,  desfiinţa sau construi;
– cotele construcţiilor noi sau menţinute;
– denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
– sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale.

c) Planul construcţiilor subterane, se realizează la scara 1:500 şi se referă, în principal, la traseele de utilităţi (apă,canal).

2.Planşe pe specialităţi:

a) cele de arhitectură, conţin :
– planşe pentru fiecare obiect la scara de 1:50 sau 1:100 ;
– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
– planurile acoperişurilor (terasă, şarpantă) cu indicaţii privind materialul pentru învelitori şi a pantelor de scurgere a apei;
– secţiuni caracteristice;
– toate faţadele cu indicarea materialelor şi finisajelor;

b) cele de structură, conţin:

– planul fundaţiilor la scara de 1:50;
– detalii de fundatie

c) cele instalaţii, ne definesc toate tipurile de instalaţii, parametrii principali şi schemele lor de funcţionare.