CONSTRUIREA UNEI CASE – GHID UTIL

GHID UTIL LA CONSTRUIREA UNEI CASE

Cu toţii ne dorim o casă cât mai spaţioasă, mai funcţională, mai plină de confort, orientată impecabil după soare, etc. Acest lucru e foarte posibil a se întâmpla mai devreme sau mai târziu, depinde în principal, de propria noastră voinţă. Dar ce ne facem când demarăm o astfel de acţiune foarte importantă în viaţă, şi minunatele planşe color, planurile fabuloase de arhitectură, numeroasele date tehnice ca şi pledoaria celui care ne prezintă proiectul, ni se par, pe ici pe colo, cam greu de înţeles. Şi în materie de legislaţie, avizare, ne putem împotmoli destul de uşor, dacă nu avem un minimum de informaţii în acest sens. Neajunsurile, generate de diferenţa de imagine în plan fizic a construcţiei şi ceea ce ne-am închipuit noi, ori lipsa de cunoştere a legislaţiei, se pot corecta uşor prin asimilarea unor noţiuni simple, de bază, cu care se operează în lumea construcţiilor şi a legislaţiei în vigoare.

După parcurgerea acestor rânduri ne va fi mult mai uşor să pricepem, în linii mari, termeni de specialitate, o planşă de desen tehnic sau un proiect. Vom înţelege mai bine de ce o operaţiune trebuie desfăşurată înaintea alteia, de ce un material anume e mai indicat în locul altuia, chiar dacă e mai scump sau mai ieftin şi multe altele care ne scapă exact din cauza faptului că nu avem aceste noţiuni simple legate de tehnica construcţiilor.

Pentru a uşura comunicarea cu specialiştii din domeniu, vă propunem prezentul ghid, structurat astfel:

Partea I: legislaţie, acte, formulare, autorizaţii

 1. Documente necesare autorizării
 2. Certificatul de Urbanism
 3. Avize necesare autorizării
 4. Autorizaţia de Construire
 5. Proiectele pentru autorizare
 6. Proiect Autorizaţie de Construire
 7. Proiect Autorizaţie de Desfiinţare
 8. Proiect Organizare Execuţie
 9. Proiect Tehnic
 10. Organizarea lucrărilor de execuţie
 11. Recepţia lucrărilor
 12. Cartea Tehnică