Documente necesare autorizării

1. Documente necesare autorizării

Principalele legi care reglementează domeniul construcţiilor sunt:

– Legea 10/1995 reactualizată în 2014

– Legea 50/1991 reactualizată în 2014

– Noul Cod Civil, legea 287/2009 republicată în 2009 – capitolul III

Prin  modificările aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor, prin Legea nr. 7/2020, s-a realizat simplificarea procesului de eliberare a avizelor necesare pentru emiterea Autorizaţiei de Construire.  S-au obţinut, între altele, următoarele înlesniri:

  • Funcționarii din primării nu mai pot refuza emiterea Certificatului de Urbanism decât prin formularea, în scris, a unui motiv legal și temeinic. Orice abuz se pedepsește cu amendă care ajunge la 5000 de lei.
  • Certificatul de urbanism se va elibera în cel mult 15 zile lucrătoare (faţă de 30 de zile lucrătoare,termen anterior).
  • Autorizaţia de Construire pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri şi branșament se emite în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei.
  • Pentru reautorizare se poate folosi aceeaşi documentaţie în cazul neînceperii lucrărilor sau în cazul nefinalizării lor, fără a mai fi conditionaţi de emiterea unui nou certificat de urbanism.
  • Persoanele fizice cu atribuţii în verificarea documentaţiilor şi elaborarea/ emiterea autorizaţiilor de construire răspund material, contravenţional, civil şi/ sau penal pentru nerespectarea termenelor prevăzute de lege, precum şi pentru refuzul nejustificat de a emite Autorizaţia de Construire / Desfiinţare şi/sau a Certificatului de Urbanism în termenul legal, pentru documentaţiile complete.
  • Posibilitatea înscrierii în cartea funciară a construcţiilor a căror execuţie a lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar termenul de prescripţie de 3 ani a răspunderii contravenţionale s-a implinit  dacă clădirea întruneşte cerinţele fundamentale de calitate în construcţii.
  • Pentru situaţiile în care se doreşte demolarea unei construcţii şi construirea alteia în loc, va fi suficientă obţinerea unei singure autorizaţii.

     Înaintea începerii efective a lucrărilor de execuţie a construcţiei, avem nevoie de următoarele documente:

–  Certificatul de Urbanism

–  Avizele necesare autorizării

–  Proiectele pentru autorizare

 – Proiect Autorizaţie de Construire

–  Proiect Autorizaţie Desfiinţare

–  Proiect Organizare Execuţie

–  Proiect Tehnic

–  Autorizaţia de Construire

–  Recepţia lucrărilor

–  Cartea Tehnică