Category Archives: Ghid case

Proiectele pentru autorizare

5. Proiectele pentru autorizare Procedura privind obţinerea autorizării executării sau desfiinţării construcţiilor, se găseşte reglementată în Legea  nr. 50/1991  privind autorizarea executării construcţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în  Normele metodologice  de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul  nr. 839/2009. La art.7, […]

Autorizatia de construire

4. Autorizaţia de Construire Potrivit Legii nr. 50/1991 şi Legii nr. 350/2001, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţie, începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea Certificatului de Urbanism, în scopul obținerii Autorizației de Construire. Aceasta constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, […]

Avize necesare autorizării

3. Avize necesare autorizarii După ce ai stabilit împreună cu arhitectul toate detaliile legate de proiect şi ai deja Certificatul de Urbanism e nevoie de Autorizaţia de Construire, pentru a putea începe efectiv ridicarea casei. Pentru acest din urmă document, este nevoie de a obţine avizele şi acordurile care au fost solicitate în Certificatul de […]

Certificatul de Urbanism

2. Certificatul de Urbanism Constituie actul informativ prin care autorităţile publice locale fac cunoscute solicitantului elemente privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor (construcţiilor) existente. De asemenea, solicitantul primeşte informaţii  cu privire la planurile urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora şi cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista […]

Documente necesare autorizării

1. Documente necesare autorizării Principalele legi care reglementează domeniul construcţiilor sunt: – Legea 10/1995 reactualizată în 2014 – Legea 50/1991 reactualizată în 2014 – Noul Cod Civil, legea 287/2009 republicată în 2009 – capitolul III Prin  modificările aduse Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor, prin Legea nr. 7/2020, s-a realizat simplificarea procesului de eliberare a avizelor necesare pentru […]

CONSTRUIREA UNEI CASE – GHID UTIL

GHID UTIL LA CONSTRUIREA UNEI CASE Cu toţii ne dorim o casă cât mai spaţioasă, mai funcţională, mai plină de confort, orientată impecabil după soare, etc. Acest lucru e foarte posibil a se întâmpla mai devreme sau mai târziu, depinde în principal, de propria noastră voinţă. Dar ce ne facem când demarăm o astfel de […]